اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
عادل يعقوبي سرپرست اداره امور عشاير شهرستان سيروان
مجتبي احمدي مسئول اداره امور عشاير شهرستان ايوان 09183435035
احسان آزادي مسئول امور حقوقی 09189410456 215
محمد علي  وليان رئیس اداره عمران و زیربنایی 09188434800 212
علي اكبر  اسكندري کارشناس بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 209
مجتبي رشيدي مسئول روابط عمومی 09183434115 218
ستار چتر سحر مسئول تدارکات 203
کورش شادی مسئول نمایندگی امور عشایر شهرستان آبدانان
فرزاد اسماعیلی رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات 227
حجه الاسلام و المسلمین حمید هاشمی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 225
زهرا کمالپور مسئول دبیرخانه 210
زهرا مهرابی سرپرست امور اداری 208

2 3 4