سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
سال همدلی تصویر دوم عشایر1 عشایر2
امام حسين (ع): آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد **گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است **بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد **چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد**اى مردم در خوبى‏ها با یکدیگر رقابت کنید و در بهره گرفتن از فرصت‏ها شتاب نمایید و کار نیکى را که در انجامش شتاب نکرده‏اید، به حساب نیاورید**.
منو اصلی
بازدید
بازدید این صفحه: 7241
بازدید امروز: 366
کل بازدید: 1579224
بازدید کنندگان آنلاین: 6
مزايده

 
  not exist :آگهي مزايده عمومي
  not exist :استاني
  not exist :تداركات ونقليه امور عشاير استان ايلام
  not exist :
  not exist :عادي
  not exist :دوهفته نامه نداي ايلام
  not exist :22/12/1385
  not exist :7/1/1386
  not exist :7
  not exist :به استناد مجوز شماره ٢٢٥٣٢/٢٠٠/ع مورخه ٢٣/١١/٨٥ رياست محترم سازمان امور عشاير ايران در اجراي موافقت نامه شماره ٤٧٠٦/١٢٠ مورخه ٦/١٢/٨٥ سازمان امور اقتصادي ودارايي استان ايلام اين مديريت در نظر دارد تعداد ١٢ دستگاه از خودروها و وسايل مستعمل وقطعات يدكي خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند متقاضيان مي توانند جهت بازديد در وقت اداري از ساعت ٨ صبح روز سه شنبه ٢٢/١٢/٨٥ لغايت ساعت ١٤ روز سه شنبه ٧/١/٨٦ به آدرس ايلام -بلوار دانشجو -انبار و نقليه امور عشاير استان مراجعه نمايند. شرايط لازم : ١- متقاضيان بايد تقاضاي كتبي خود را با ذكر نوع وسيله نقليه درخواستي وشماره كد آن با ١٠ درصد مبلغ پيشنهادي خود را بصورت چك تضميني در پاكت دربسته قرار داده و تحويل دبيرخانه امور عشايري استان نمايند. ٢- به پيشنهادهاي فاقد سپرده - مخدوش و يا مشروط ويا بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ٣- هزينه درج آگهي بعده برنده گان مزايده مي باشد. ٤- سپرده نفر اول تا سوم ضبط و در صورت انصراف نفر اول به نفر دوم و بترتيب سوم واگذار مي شود.چنانچه هريك از برندگان مزايده به هر علت از انجام معامله عدول ورزد سپرده آنها به نفع دولت ضبط خواهد شد. ٥- متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به تداركات وپشتيباني اداره امور عشاير استان مراجعه نمايند. ٦- كليه پاكتها در تاريخ ١٥/١/٨٦ با حضور اعضاء كميسيون مزايده بازگشايي و برندگان مزايده اعلام خواهند شد. ٧- اين مديريت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. ٨- هزينه حمل ونقل وسايل مور بحث بعهده برندگان مزايده مي باشد. ٩-هرگونه نقص فني يا شماره گذاري بعهده برندگان مزايده مي باشد. كريمي مدير كل امور عشاير استان ايلام

<< not exist
آدرس سایت WWW.ashayer-ilam.ir کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت به عشایر ایلام تعلق دارد