پنج شنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٣
سال همدلی تصویر دوم عشایر1 عشایر2
Fmenu Not Found
**باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست قاسم ولیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است**
منو اصلی
بازدید
بازدید این صفحه: 7109
بازدید امروز: 181
کل بازدید: 3676263
بازدید کنندگان آنلاین: 2
تاريخچه سازمان امور عشایر
تاريخچه سازمان امور عشاير ايران

 منبع : داخلي

 نويسنده : اداري مالي اداره كل امورعشاير استان ايلام    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 2006/11/21  
تاریخچه سازمان امور عشایر ایران
 
هرچند در دوران‏های مختلف برنامه‏ریزی كشور در گذشته، یعنی ازبرنامه اول تا چهارم عمرانی در نظام اداری و اجرایی ذكری از عشایر به میان نیامده،اما فعالیت‏های پراكنده‏ýای در جهت سازماندهی اداری آنان صورت گرفته است. به طوریكه برای اولین‏بار در سال ١٣١٨ اقدامات محدودی‏ از طریق ایجاد مدارس، منازل مسكونی،واگذاری اراضی و تعیین محدوده مراتع و توزیع دام در مناطق عشایری بعمل آمد. در سال١٣٢٥با ایجاد "شورایعالی عشایر" مقرر شد كه اقداماتی در جهت رفع مشكلات و نیازهایعشایر صورت گیرد، بنگاه عمران دشت مغان، طرح عمران بختیاری، سازمان عمران كهگیلویهو بویراحمد اقداماتی برین منظور بودند اما در عمل این جامعه از اعتبارات عمرانی سهمچندانی نداشت. در سال ١٣٣٠ تشكیلات وسیعی به نام "آموزش عشایری" بوجود آمد. از سال١٣٤٥كمیته‏ای به منظور بررسی مقدمات برنامه عمرانی عشایر در برنامه چهارم از سویدفتر عمران ناحیه‏ای ترتیب یافت تا علاوه بر رسیدگی به مقدمات برنامه چهارم موجباتتبادل نظر دایمی و هماهنگی فعالیت‏های مناطق عشایری را فراهم كند. در سال ١٣٤٧ اینمسئولیت به عهده دفتری به نام "آبادانی مناطق عشایری كشور" در وزارت آبادانی و مسكنگذاشته شد.
از سال ١٣٥١ بدنبال تصویب قانون تجدید تشكیلات و تعیین وظایفسازمانهای وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی (مصوب١٢/١١/١٣٥٠مجلس شورای ملی) كه ماده ١١ آن اشعار می‏‎دارد:
«به منظور اداره امور و راهنمایي دامداران متحرك كشور و اصلاح روش‎‏های بهره‏‎برداری از منابع دامی آنان و ایجادایستگاههای استقرار و انتظار دام و كشتارگاههای صنعتی و سردخانه‎ها و كارخانجاتغذای دام و تبدیل فرآورده‎های دامی در مناطق تولید و مصرف عمده یا عشایری و فراهمكردن موجبات اسكان دامداران متحركسازمانی به نام سازماندامداران متحرك در وزارت كشاورزی و منابع طبیعی تشكیل می‎شود اساسنامه سازمانیمذكور پس از تصویب كمیسیونهای كشاورزی و منابع طبیعی - تعاون و امور روستاها ودارایی و استخدام مجلسین قابل اجراست.»
ادامه این فعالیت‏ها تحت عنوان "تامین نیازمندیهای جوامعدامداران متحرك ایران" به وزارت كشاورزی و منابع طبیعی محول گردید. بالاخره در ٢٠اسفندماه ١٣٥٣ به موجب مصوبه كمیسیون‎های ذیربط مجلس شورای ملی سابق اساسنامه "سازمان دامداران متحرك" به منظور انجام وظایف مقرر در ماده ١١ قانون فوق‎الذكرتصویب و طی فرمان شماره ٨٠٦٧٤ مورخ ٢٥/١٢/١٣٥٣ ابلاغ و تشكیلات سازمانی آن در اجرایتبصره دو ماده ٨ قانون استخدام كشوری در دی‏ماه سال ١٣٥٤ و طی نامه ١٦٠٩/١١ مورخ١/١١/٥٤به وزارت كشاورزی و منابع طبیعی وقت ابلاغ گردید.
سرانجام با تصویب قانون "تغییر نام وزارت كشاورزی و منابع طبیعیبه وزارت كشاورزی و عمران و روستایی" مصوب ٢٥/٣/١٣٥٦) در چارچوب تشكیلاتی اینوزارتخانه قرار گرفت.
بعد از انقلاب اسلامی، سازماندامداران متحرك  نیز با حفظ اختیارات قبلی به " مركز عشایری" تغییر نام یافت متعاقب تشكیلشورای عالی عشایر در وزارت كشور (ستاد عشایری) كمیته‎ای نیز تحت عنوان "كمیتهبرنامه‎ریزی عشایری" از آذرماه سال ١٣٦٠ در معاونت مراكز خدمات وزارت كشاورزی وعمران روستایی شكل گرفته بود كه هدف از تشكیل آن چنین بیان شده است:
ارائه چهارچوب برنامه‎ای اصولی و صحیح همراه با شناختی دقیق وعینی از عشایر
همزمان با تصویب قانون تشكیل وزارت جهاد سازندگی و تغییر ناموزارت كشاورزی و عمران روستاها به وزارت كشاورزی بر اساس تبصره ذیل ماده پنج قانونتشكیل وزارت جهاد سازندگی (مصوب ٨/٩/١٣٦٢ مجلس شورای اسلامی) كه اشعار می‏دارد:
"سازمان امور عشایردامداران متحرك  وابسته به وزارت كشاورزی با تمام امكانات موجود از وزارت كشاورزی منتزع و به جهادسازندگی وابسته می‎شود. "
از وزارت كشاورزی جدا شده و تحت عنوان " سازمان امور عشایرایران" وابسته به وزارت جهاد سازندگی به خدمات‏رسانی به جامعه عشایری پرداخته است.
 
 
اساسنامه سازمان دامداران متحرک (مصوب٨/١٢/١٣٥٣ کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای ملی)
 
 
ماده ١- به منظور انجام وظیاف مقرر در ماه یازده قانون تجدیدتشکیلات و تعین وظایف سازمان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابعطبیعی سازمان دامداران متحرک که در این اساسنامه به اختصاص سازمان نامیده می­شودتشکیل می­گردد.
تبصره - دامداری ارتش از شمول مقررات این اساسنامه معافاست.
ماده ٢- سازمان مؤسسه دولتی و تابع وزارت کشاورزی و منابع طبیعیاست.
ماده ٣- سازمان در تهران دارای یک دفتر برنامه ریزی است مرکزسازمان خارج از تهران و واحدهای اجرایی آن در مناطق عشایری کشور تشکیلمی­گردد.
ماده ٤ - اعتبارات سازمان بطور جداگانه در قانون بودجه کل کشورمنظور خواهد شد.
 
ماده ٥- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
الف- مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک درمورد امور دام و اسکان.
ب- تهیه و تنظیم و اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی ونوسازیمربوط به امور دامداران متحرک. سازمان می­تواند اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوطبه امور دامداران متحرک را با مسئولیت خود به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذارکند.
ج- فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک با همکاری وزارتکشور.
د- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه­های مربوط به صنعتی کردن دامداریعشایری و اصلاح روشهای بهره­برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاههای استقراردام، انتظار دام، پرواربندی و تأمین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارگاههای صنعتی وسردخانه­ها و کارخانجات تهیه غذای دام و تبدیل فرآورده­های دامی رأساً یا از طریقارشاد و کمک در جهت تأسیس تعاونیها و شرکتهای سهامی دامداری.
هـ- احداث و نگاهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاه و انبارهایذخیره علوفه دام و تأمین آب رأساً یا با خودیاری عشایر.
و- نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابطفنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور.
ز- کمک و ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری،مرغداری، تولید عسل، سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات ازطریق احداث تأسیسات زیربنایی رایگان، خدمات رایگان و اعطای وام.
ح- تهیه و تنظیم و اجرا یا همکاری در اجرای برنامه­های آموزشدامداری متحرک در مورد تغذیه دام، استفاده صحیح از مراتع دامداری، دامپروری، بهداشتمحیط، خدمات دامپزشکی، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از امراض دامی.
ط- کمک به بازاریابی، حمل و فروش فرآورده­های دامی و صنایع دستیدامداران متحرک اسکان یافته.
ی- فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه­های مصوب و نظارت برمصرف آن.
ک- کمک به تشکیل تعاونیهای تولید، توزیع، مصرف در مناطق دامدارانمتحرک اسکان یافته.
ل- همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت ایجادهماهنگی در برنامه­های عمرانی و آموزشی مناطق دامداران متحرک اسکانیافته.
 
ماده ٦- سازمان دارای یک رئیس خواهد بود که از طرف وزیر کشاورزیو منابع طبیعی منصوب می­گردد.
ماده ٧- تشکیلات اداری سازمان از طرف وزارت کشاورزی و منابعطبیعی تهیه و پس از تأئید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مورد اجرا گذاردهخواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره به استناد ماده ١١قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در انحلال وزارتمنابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و اموراقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه شانزدهم و روز چهارشنبه بیست وسوم بهمن ماه ١٣٥٣ به ترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه­شنبه ششم و چهارشنبههفتم و پنجشنبه هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویبکمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی ودارایی و تعاون و امور روستایی مجلس شورای ملی رسید.
 
 
ساختار سازمانی >> وظايف سازمانی
 
1- ریاست سازمان
·                     1-1- حوزه ریاست
·                     2-1- اداره روابط عمومی
·                     3-1- مدیریت هماهنگی امورعشایر
2- معاونت توسعه و عمران
·                     1-2- اداره كل عمران و امور زیربنایی
·                     2-2- دفتر مطالعات جامععشایر
·                     3-2- دفتر طرح و برنامهریزی
·                     4-2- مدیریت بهسازی و امورتولید
3- معاونت اداری و مالی
·                     1-3- مدیریت امور مالی
·                     2-3- مدیریت امور اداری
·                     1-4- واحدهایشهرستانی
 
آدرس سایت WWW.ashayer-ilam.ir کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت به عشایر ایلام تعلق دارد